Zwiększona masa kości jako wynik terapii estrogenowej u mężczyzny z niedoborem Aromatazy czesc 4

Hipoteza, że zastąpienie estrogenu byłoby korzystne, nie może być testowana u pacjenta opisanego przez Smith i wsp. 7 z powodu wadliwego receptora estrogenu. U mężczyzny z niedoborem aromatazy badanym przez Carani i wsp. 9 estrogenów podawano tylko przez sześć miesięcy, a pomiar kości był ograniczony do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ponadto niedobór aromatazy tego pacjenta był komplikowany przez zaburzenie podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalne. W jedynym badaniu na dotkniętej chorobą kobiecie, dla której dostępne są dane densytometryczne kości, Mullis i wsp.22 zgłosili zmiany u trzyletniej dziewczynki, ale w jeszcze krótszym czasie. Nie zanotowano żadnych danych dotyczących gęstości mineralnej kości u innych dziewcząt z niedoborem aromatazy. [233] U opisywanego pacjenta, skoniugowane estrogeny były podawane nieprzerwanie przez trzy lata, z dobrymi wynikami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, okolicy biodra i dystalnym promieniu.
Wcześniejsze wyobrażenia, że męski szkielet ma więcej masy niż żeński szkielet ze względu na jego większą ekspozycję na androgeny, muszą zostać ponownie rozważone. Wydaje się, że zarówno androgeny, jak i estrogeny są ważne i że razem są krytycznymi wyznacznikami maksymalnej masy męskiego szkieletu. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w odkryciu Vanderschueren i wsp.29, że samce szczurów potrzebują zarówno androgenów, jak i estrogenów do optymalnego wzrostu szkieletu. Podobnie, dla optymalnej szczytowej masy kostnej u kobiet ważne są androgeny i estrogeny. 30,31 Wyniki niniejszego badania wskazują, że u mężczyzn zarówno androgeny, jak i estrogeny są wymagane dla optymalnej szczytowej masy kostnej.
Wzrost masy kostnej wynikał z prawdziwego anabolicznego efektu netto, ponieważ po wprowadzeniu terapii estrogenowej pacjent natychmiast przestał rosnąć i, podobnie jak u opisywanego przez Carani i wsp., 9 wszystkich zespolonych kości. Co więcej, po zamknięciu nasad kości nie stwierdzono istotnego wzrostu wielkości kości. Zatem przyrosty masy kostnej dokładnie odzwierciedlają przyrost masy kostnej, a nie mieszaninę efektów wzrostu na szkielecie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wyniki absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii podlegają zmianom ze względu na przyrosty dwuwymiarowych rozmiarów szkieletu, które niekoniecznie odzwierciedlają prawdziwą zmianę gęstości objętościowej. 10-12 Mechanizmy powstawania kości Prawdopodobnie wynikają one zarówno z antyresorpcyjnych skutków estrogenów32, jak i z bezpośrednich efektów anabolicznych. Bezpośredni efekt anaboliczny jest wnioskowany, ponieważ trudno jest uwzględnić niezwykły wzrost masy kostnej dzięki wyłącznemu działaniu antyresorpcyjnemu, biorąc pod uwagę umiarkowane zwiększenie obrotu kostnego przed terapią i okres, w którym nastąpiła poprawa 33.
Ulepszenia masy kostnej u tego pacjenta są szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę fakt, że terapia estrogenem również zmniejszała stężenie androgenu do normalnego poziomu. Wyjaśnienie podwyższonego stężenia androgenu jest dwojakie. Po pierwsze, z powodu całkowitego braku aktywności aromatazy, żaden testosteron nie był metabolizowany przez konwersję na estrogen. Po drugie, podwyższone stężenie hormonu luteinizującego w surowicy stymulowało komórki Leydiga do nadprodukcji androgenu. Zwiększenie stężenia hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego w surowicy sugeruje, że estrogeny, oprócz testosteronu i inhibiny, odgrywają ważną rolę w regulowaniu sekrecji obu gonadotropin.34-36 Gdy poziom estrogenu był niedostateczny, stężenia gonadotropiny były podwyższone; po zastąpieniu estrogenu stały się normalne
[więcej w: bupropion, oprogramowanie stomatologiczne, chloramfenikol ]
[przypisy: spastyka, stenoza kanału kręgowego, stwardnienie rozsiane objawy początkowe ]