Porównanie nuklimizowanego budezonidu, domięśniowego deksametazonu i placebo dla umiarkowanie ciężkiego zespołu ad

Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców każdego pacjenta przed rejestracją. Projekt badania
Kwalifikujące się dzieci losowo przydzielono do otrzymania pojedynczej dawki nebulizowanego budezonidu (4 mg, Pulmicort Nebuamp, Astra Pharma, Mississauga, Ont.), Domięśniowego deksametazonu (0,6 mg na kilogram masy ciała, iniekcji dekadronowej, Merck Sharp & Dohme Canada, Kirkland , Que.) Lub placebo. Wszyscy pacjenci otrzymali 0,5 ml 2,25 procent racepinephrine (Vaponefrin, Rhône-Poulenc Rorer Kanada, Ville St. Laurent, Que.) I normalnej soli fizjologicznej w połączeniu z budesonid lub zawiesiną placebo (całkowita objętość, 8 ml). Zawiesinę dostarczono za pomocą nebulizera (model 1700 Up-draft Neb-U-Mist, Hudson, Temecula, CA) z tlenem z gniazdka ściennego z szybkością 6 do 7 litrów na minutę przez maskę ściśle trzymaną do twarzy pacjenta przez 20 minut. Studiuj pielęgniarki ściśle nadzorowane zabiegi nebulizatora w celu zapewnienia zgodności.
Zawiesina placebo, przygotowana przez Astrę, była nieco jaśniejsza niż zawiesina budezonidu. Aby nebulizacyjne leki badawcze były nieodróżnialne od siebie, pakowano je w nieprzezroczyste pojemniki i wprowadzano bezpośrednio do kolorowego nebulizera z racepinefhrine i normalną solą fizjologiczną. Ze względów etycznych tylko dzieci losowo przydzielone do deksametazonu otrzymały zastrzyki. Aby utrzymać maskowanie, pielęgniarka prowadząca badania tymczasowo zabrała rodziców z dala od ich dziecka, podczas gdy pielęgniarka z personelu ratunkowego nie była w inny sposób zaangażowana w opiekę nad dzieckiem, którym wstrzyknięto deksametazon do uda dziecka, umieściła bandaż na miejscu wstrzyknięcia (wszystkie dzieci otrzymały bandaż niezależnie od tego, czy otrzymali deksametazon), czy też rozpoczęli nebulizację. Pielęgniarka została poinstruowana, aby nie informować nikogo, w tym innych członków personelu ratunkowego, o dostarczonym leczeniu. Po zakończeniu okresu obserwacji dla każdego dziecka oceniano adekwatność maskowania.
Randomizacja
Blokowany kod randomizacji został wygenerowany przez oprogramowanie generujące liczby losowe (Astra) i dostarczony tylko do apteki w każdym szpitalu. Apteki przygotowały sekwencyjne pakiety pacjentów zawierające badane leki, które zostały zapieczętowane i miały identyczny wygląd i wagę. Kod został złamany dopiero po zakończeniu badania i sfinalizowano wszystkie decyzje dotyczące analizy danych.
Kultury wirusowe i ocena rodzaju zadu
Hodowle wydzielin nosowo-gardłowych uzyskano w każdym szpitalu przy użyciu standardowych procedur do testowania wirusa paragrypy, influenzawirusa i wirusa syncytialnego układu oddechowego. Dzieci zostały sklasyfikowane jako mające spazmiczny zad, ostre zapalenie krtani i tchawicy lub mieszaną prezentację. Pacjenci z nagłym pojawieniem się stridora (<2 godziny przed prezentacją), bez gorączki (temperatura, <38,0 ° C) lub zakażenia górnych dróg oddechowych, uważano, że ma spazmiczny zad. Pacjenci z prodromalnym zakażeniem górnych dróg oddechowych (> 12 godzin przed wystąpieniem tridoru) i gorączką lub gorączką w wywiadzie uznawani byli za pacjentów z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy. Pacjentów z objawami, które nie spełniały żadnej z poprzednich definicji, uznano za prezentację mieszaną
Inne sposoby leczenia i hospitalizacja
Lekarze ratowani podjęli wszystkie decyzje dotyczące potrzeby dalszego leczenia racepinefryną i hospitalizacji na podstawie oceny klinicznej
[więcej w: schizofrenia paranoidalna objawy, chloramfenikol, cefepim ]
[podobne: wadowice olx, schizofrenia hebefreniczna, schizofrenia paranoidalna objawy ]