Podskórnie w porównaniu z dożylną epoetyną u pacjentów przyjmujących hemodializę ad 6

Ponadto u niektórych pacjentów można odstawić epoetynę bez zmniejszenia hematokrytu (dane nieukazane). Kliniczne znaczenie tego odkrycia polega na tym, że warto rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów, którzy osiągnęli docelową wartość hematokrytu, szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki epoetyny. Nasza wartość graniczna wynosząca 140 U epoetyny na kilogram na tydzień była oparta na hematokrycie celu od 30 do 33 procent. Wartość ta prawdopodobnie będzie wyższa, jeśli hematokryt utrzyma się na zalecanej obecnie zalecanej dawce wynoszącej od 33 do 36 procent. Obawa podskórnego podania epoetyny jest bólem wstrzyknięcia.9,10,30,31 Jednak akceptacja podawania podskórnego w naszym badaniu była dobra. Próbowaliśmy zminimalizować ból podskórnego podawania, stosując stężenie epoetyny wynoszące 10 000 U na mililitr i stosując strzykawki insulinowe z igłami do iniekcji o małej średnicy. Od momentu rozpoczęcia naszego badania dostępna stała się epoetyna z alkoholem benzylowym jako środkiem konserwującym, a preparat ten wydaje się zmniejszać ból wstrzyknięcia podskórnego bez zmniejszania skuteczności leku 16, a zatem może dalej zwiększać akceptowalność podawania podskórnego.
Podsumowując, u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami, wartości hematokrytu wynoszące od 30 do 33 procent mogą być utrzymane z około jedną trzecią mniejszej epoetyny, gdy lek podaje się podskórnie, niż gdy podaje się go dożylnie.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez program wspólnych badań Departamentu ds. Badań i Rozwoju Departamentu Spraw Weterynaryjnych, przez Agencję ds. Polityki i Badań Opieki Zdrowotnej oraz przez nieograniczoną dotację dla Przyjaciół Badań Medycznych (fundacja non-profit) z Amgen.
Jesteśmy wdzięczni Amgen, Central Pharmaceuticals-Schwarz Pharma i Schein Pharmaceutical za dostarczenie leków do badań oraz Pani Jacqueline Hartfiel i Laboratorium w Cleveland Veterans Affairs Medical Center za wykonanie pomiarów parathormonu i aluminium.
Author Affiliations
Z Boston Veterans Affairs Medical Center i Department of Medicine, Boston University School of Medicine, Boston (JSK); Centrum Koordynacyjne ds. Studiów Spółdzielczych Veterans Affairs, Hines, Illinois (DJR, WGH); Veterans Affairs Cooperative Studies Program Clinical Research Pharmacy Coordinating Center, Albuquerque, NM (CLF); New York Veterans Affairs Medical Center i Department of Medicine, New York University School of Medicine, Nowy Jork (DSG); Milwaukee Veterans Affairs Medical Center oraz Departament Medyczny, Medical College of Wisconsin, Milwaukee (JGK); i Miami Veterans Affairs Medical Center oraz Departamentu Medycyny, University of Miami School of Medicine, Miami (CAV).
Prośba o ponowne przesłanie do Dr. Kaufmana w Sekcji Nerwowej (111-RE), Boston Veterans Affairs Medical Center, 150 S. Huntington Ave., Boston, MA 02130. Inni członkowie Koła ds. Studiów Kooperacyjnych ds. Erytropoetyny w Hemodializie Pacjenci są wymienieni w dodatku.

dodatek
Oprócz autorów, następujące ośrodki, badacze i personel pomocniczy wzięli udział w Departamencie Weteranów Sprawy Kooperacyjne Grupa Badawcza ds. Erytropoetyny w Hemodializie Pacjenci: Biuro Przewodniczącego, Boston – R
[hasła pokrewne: bupropion, agaricus, bikalutamid ]
[patrz też: skleroterapia cena, skrzydlik, sla objawy ]