Czynnik von Willebranda typu IIB z normalną zawartością kwasu sialowego indukuje agregację płytek przy braku rystocetyny. Rola aktywacji płytek krwi, fibrynogenu i dwóch różnych receptorów błonowych.

Stwierdzono, że trzy preparaty oczyszczonego czynnika von Willebranda (vWF), uzyskane od niespokrewnionych pacjentów dotkniętych chorobą typu IIB von Willebranda, mają normalną zawartość kwasu sialowego (między 129 a 170 nmol / mg vWF, w porównaniu do 158 +/- 17 nmol / mg w czterech normalnych preparatach) i do indukowania agregacji płytek krwi w obecności fizjologicznych poziomów dwuwartościowych kationów i bez dodatku rystocetyny. Przeciwciało monoklonalne, które blokuje domenę wiążącą vWF glikoproteiny płytkowej (GP) Ib, spowodowało całkowite zahamowanie agregacji indukowanej IIB vWF. Przeciwnie, przeciwciało monoklonalne, które blokuje receptor dla białek adhezyjnych w kompleksie płytkowym GPIIb / IIIa, nie hamowało początkowej odpowiedzi płytek na wysokie stężenia IIB vWF. Co więcej, IIW vWF powodował aglutynację płytek utrwalonych w formalinie, które były blokowane tylko przez przeciwciało anty-GPIb, co sugeruje, że wiązanie vWF z GPIb, nawet przy braku ristocetyny, powoduje interakcje płytko- płytkowe, po których następuje ekspozycja receptory GPIIb / IIIa dla białek adhezyjnych. Endogenne ADP, normalnie aktywny metabolizm płytkowy i wiązanie fibrynogenu z GPIIb / IIIa były niezbędne dla maksymalnej i nieodwracalnej agregacji płytek. W nieobecności fibrynogenu w agregacji pośredniczyło wiązanie vWF z GPIIb / IIIa. Fragment trypsyny 52/48-kD zawierający domenę wiążącą GPIb prawidłowego vWF całkowicie zablokował agregację indukowaną przez wszystkie trzy preparaty vWF IIB. Niniejsze badanie określa szczegółowo mechanizmy zaangażowane w indukowaną przez IIB vWF agregację płytek. Ponadto ustala, że domena wiążąca GPIb normalnego i IIB vWF jest blisko spokrewniona i że desylizacja nie jest wymagana do bezpośredniej interakcji VB z IIB z GPIb.Images
[podobne: husky olx, stenoza kanału kręgowego, moj olx zaloguj ]