Efekty GM-CSF na immunomodulujące funkcje monocytów

width=300Zwiększona fagocytoza neutrofili i uderzająca poprawa HLA-DR monocytów sugerują połączone korzystne korzystne efekty immunomodulacyjne dla GM-CSF in vivo. Bliski czasowy związek między podawaniem GM-CSF a ekspresją HLA-DR dostarcza mocnych dowodów, naszym zdaniem, że GM-CSF był absorbowany i biologicznie aktywny. Podobne stężenia we krwi GM-CSF w obu grupach nie stoją w sprzeczności z tym poglądem, ponieważ pobieranie próbek krwi do oceny cytokin przeprowadzono prawie dzień po podaniu GM-CSF, a stężenia GM-CSF we krwi zasadniczo powracały do ​​poziomu sprzed leczenia w ciągu 6-20 godzin. HLA-DR jest dobrym markerem immunoparezy i GM-CSF poprawiają HLA-DR w krytycznej chorobie. Jednak efekty GM-CSF na immunomodulujące funkcje monocytów nie wykazano in vivo u ludzi i nie były one przedmiotem niniejszego badania.
[przypisy: skleroterapia cena, skrzydlik, sla objawy ]